За нас

Aller-feed.com e сайт на фирма "ПиАРД ЕООД".

Тя е дългогодишен единствен представител на датската фирма "Aller Aqua"

специализирана в производство на фуражи ,захранки и

консумативи за промишлено рибовъдство и аквакултури.

Продуктовата листа на "Aller Aqua" включва фуражи за над тридесет вида пресноводни и соленоводни риби,

както и широк асортимент за различен тип производство- от полуинтензивен до култивиране в затворени

рециркулационни системи.